เชื่อมต่อความสุข กับไลฟ์สไตล์ทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่ The Grand Park
ความสง่างามแห่งคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับ ที่สุดแห่งการใช้ชีวิตที่โดดเด่น ท่ามกลาง ธรรมชาติ
ด้วยเอกลักษณ์บนแบบบ้านใหม่ล่าสุด Modern Tropical Living  ที่สะท้อน
อารมณ์การอยู่อาศัยที่อบอุ่น และพิเศษที่สุด
084-2214477
084-2214488